menu dblex
3hög
4bråd
kort
rask
snar
5brysk
flink
kvick
rapid
snabb
tidig
ytlig
6abrupt
brynja
burdus
hetsig
häftig
kursiv
nervös
prompt
ryckig
7flyktig
hastigt
8forcerad
plötslig
skyndsam
överilad
9förhastad
kortvarig
omedelbar
oöverlagd
10blixtsnabb
brådskande
förgänglig
obetänksam
tillfällig
11brådstörtad
högfrekvent
knapphändig
snarstucken
12ögonblicklig
15explosionsartad