menu dblex
3åka
4kana
kasa
kava
5glida
halka
knega
kräla
sjava
slasa
slita
släpa
6skrida
släpig
7rutscha