menu dblex
4föra
5rykta
sköta
styra
utöva
vårda
6inneha
svinga
7använda
bedriva
begagna
förestå
hantera
8behandla
bestrida
förvalta
handhava
handleda
9handlägga
manövrera
uppehålla
10omhänderha
12administrera
upprätthålla