menu dblex
4anta
höra
lyda
5följa
6iaktta
lyssna
lystra
åtlyda
10efterkomma