menu dblex
2ås
3kam
4berg
djup
krön
luft
nivå
plan
topp
ökad
5backe
fjäll
klack
klint
kläpp
kulle
kägla
längd
platå
punkt
spets
stånd
tinne
zenit
6himmel
hjässa
höjden
knalle
kulmen
rymden
7altitud
höjning
latitud
maximum
polhöjd
resning
storlek
tonhöjd
8himmelen
höjdhopp
höjdläge
standard
stigning
9bergshöjd
breddgrad
elevation
himlavalv
höjdpunkt
sluttning
topppunkt
uppdriven
10förhöjning
upphöjning
uppskruvad
11deklination
vattenstånd
12höjdriktning
14höjdsträckning