menu dblex
5ritad
7tecknad
8svartvit
åskådlig
10schematisk
11tabellarisk
överskådlig
12skriftmässig
14mångfaldigande