menu dblex
5banal
dålig
6billig
7tarvlig
8lättköpt
värdelös
9vardaglig
10lättfången
lättvunnen
11medelmåttig