menu dblex
3gli
gök
4kalv
valp
5odåga
plätt
snobb
spole
6lymmel
stropp
7gynnare
slyngel
spoling
ungtupp
8kvanting
pojkvalp
snorgärs
snorunge
snorvalp
9spelevink
10gröngöling
pojkvasker
12tuppkyckling
viktigpetter
16viktighetsmakare