menu dblex
3bra
fin
4chic
ädel
5flott
nobel
6förnäm
mondän
parant
piffig
stilig
7elegant
generös
gentilt
präktig
rundlig
snobbig
ståtlig
8ansenlig
hederlig
rundhänt
smakfull
sprättig
stilfull
välklädd
ypperlig
9frikostig
grannlaga
ridderlig
schangtil
storartad
ädelmodig
10spendersam
11distingerad
fashionabel
hänsynsfull
sprättaktig
14gentlemannalik