menu dblex
4band
5enhet
krets
6samliv
samråd
7endräkt
enighet
kompani
kontakt
rapport
samband
samfund
samvaro
sympati
trivsel
umgänge
8beröring
relation
9kollektiv
samarbete
samkänsla
samlevnad
10kamratskap
sammanhang
11förbindelse
gemensamhet
samhörighet
13kongenialitet
14själsfrändskap
16överensstämmelse