menu dblex
4grov
satt
stel
7bakvänd
klumpig
pyknisk
stabbig
10kvadratisk
onyanserad
11rektangulär
undersätsig
12kvadrangulär