menu dblex
3fet
len
rik
4bred
djup
mjuk
rund
satt
tung
5mogen
solid
stark
tjock
trind
ymnig
yppig
6buktig
buttig
frodig
hullig
maffig
massiv
mullig
mustig
mättad
ordrik
pastös
riklig
7fetlagd
knubbig
kraftig
pyknisk
pösande
välfödd
8avrundad
fullödig
malmtung
rundlagd
rundnätt
utförlig
övergödd
9detaljrik
fulltonig
klangfull
korpulent
rikhaltig
svällande
vidlyftig
voluminös
vällagrad
10detaljerad
elaborerad
omfattande
omständlig
uttömmande
12innehållsrik
13representativ