menu dblex
3bli
rus
4hyra
råga
5hålla
hälla
ladda
lasta
mätta
sköta
sprit
tappa
tjäna
täcka
uppta
6berusa
bläcka
fyllas
ifylla
proppa
späcka
stoppa
tratta
7bekläda
belamra
bemänga
besätta
ersätta
fylleri
färsera
iproppa
istoppa
skrymma
utfylla
8avhjälpa
bestrida
fullgöra
invadera
motsvara
plombera
tryffera
uppblåsa
uppfylla
överhopa
9berusning
florshuva
fullpacka
genomsyra
uppehålla
överlasta
översålla
10dryckeslag
fullproppa
genomandas
onykterhet
tillgodose
översvämma
11genomtränga
komplettera
12fullständiga
15tillfredsställa