menu dblex
5union
7allians
8förening
11integration
konglomerat
13inkorporering
14sammanslagning
sammanslutning
15sammansmältning