menu dblex
4slut
ända
6mognad
9utförande
11bestämmelse
uppfyllelse
12genomförande
14verkställighet