menu dblex
4växa
5fetma
spira
6blomma
härska
trivas
7florera
grönska
8blomstra
tillväxa
9förkovras
utvecklas
11uppblomstra