menu dblex
3död
sen
5salig
6gången
7avliden
svunnen
8förliden
10bortgången
11hädangången