menu dblex
3bön
mål
sak
väg
4fall
ämne
5pröva
punkt
6frågan
förhör
spörja
tvekan
tvivel
ärende
7föremål
förhöra
förslag
problem
tentera
uppgift
utfråga
8anhållan
ovisshet
rådfråga
spörsmål
tilltala
9efterhöra
examinera
frågesats
förfrågan
intervjua
osäkerhet
tillfråga
10konsultera
11frågetecken
12angelägenhet
förhållanden
interpellera
konsultation
13framställning
interrogation
14frågeställning
interpellation