menu dblex
3sur
4besk
elak
kärv
tuff
5amper
barsk
juste
skarp
stark
sträv
uddig
6bitter
cynisk
ohöljd
snäsig
strong
syrlig
vidrig
7härsken
ohövlig
pepprad
snitsig
8hårdkokt
mördande
snäsande
9avvisande
obehaglig
sardonisk
stickande
stinkande
11motbjudande
vedervärdig
12frånstötande
illaluktande
14genomträngande