menu dblex
5hemsk
7oerhörd
8ofantlig
ohygglig
10fantastisk
12fruktansvärd
förskräcklig
13utomordentlig