menu dblex
3lag
4norm
sats
5ramsa
regel
6recept
schema
7signeri
slagord
uttryck
8lärosats
talesätt
11besvärjelse
trollformel