menu dblex
2sy
4laxa
löda
nita
5falsa
häfta
laska
limma
sinka
6förena
skarva
sponta
7hopfoga
splitsa
9hopknippa
10sammanfoga
12sammansvetsa