menu dblex
5darra
sväva
6blinka
blänka
dallra
skimra
skymla
svirra
7fladdra
glindra
glittra
skillra
vibrera
9oscillera
tremulera