menu dblex
3grå
ond
4avog
elak
5hätsk
oblid
spänd
6hatisk
7hotfull
motsatt
ovänlig
stridig
8missnöjd
obenägen
ogunstig
ogynnsam
9illvillig
10antipatisk
illasinnad
kallsinnig
oförsonlig
ondskefull
11ovänskaplig
13antagonistisk
17oppositionslysten