menu dblex
4bang
rädd
usel
5harig
mesig
skraj
skygg
6blödig
lumpen
mjäkig
modlös
sjåpig
ynklig
ömklig
7fegsint
försagd
kryckig
livrädd
omanlig
8dödsdömd
haraktig
krypande
mesaktig
9dödsmärkt
föraktlig
klenmodig
lågsinnad
modstulen
räddhågad
strykrädd
10feghjärtad
harhjärtad
11käringaktig
12defaitistisk