menu dblex
4gåva
5gunst
6fördel
förmån
ynnest
8belöning
undantag
9vänlighet
10prerogativ
11ynnestbevis
15tillmötesgående