menu dblex
3död
hud
mål
ras
sak
söm
tåg
4dask
fors
lina
rova
ruin
stup
synd
veck
5affär
dekis
fråga
fälle
hygge
kasus
skred
smäll
talja
6avgång
baisse
belägg
elände
episod
fallet
fiasko
klient
olycka
7exempel
felsteg
fenomen
fördärv
förfall
lutning
nedgång
patient
röjning
8avseende
dekadens
erövring
fallande
fallhöjd
händelse
katarakt
nederlag
obestånd
passform
sänkning
9avtagande
drapering
förlighet
hänseende
minskning
möjlighet
situation
sjunkande
sluttning
störtande
stöttning
syndafall
tillfälle
undergång
10alternativ
förnedring
förstöring
regression
sammanfall
svedjeland
11förhållande
förstörelse
kullerbytta
predikament
sammanbrott
vattentryck
ödeläggelse
12degeneration
eventualitet
förhållanden
kapitulation
misslyckande
nedstörtande
omständighet
sjukdomsfall
tillbakagång
tilldragelse
13förödmjukelse
kullstörtande
14omständigheter
16tillintetgörelse