menu dblex
4stöd
5gehör
kunna
ömhet
6empati
hjärta
insikt
känsla
7gensvar
kontakt
sympati
tålamod
8genklang
resonans
tolerans
öppenhet
9humanitet
inlevelse
medkänsla
10engagemang
förstående
uppmuntran
11uppfattning
12uppskattning
valfrändskap
13fördragsamhet
15tillmötesgående