menu dblex
8förskott
9bokförlag
varulager
10förlagslån
13driftskapital