menu dblex
4rang
6förmån
förtur
option
9företräde
prioritet
10prerogativ
åldersrätt
11privilegium
12förhandsrätt