menu dblex
3fil
rad
tur
4slut
svit
5cykel
frukt
kedja
längd
räcka
serie
6alster
dyning
effekt
period
sträck
utgång
utslag
verkan
7följder
förlopp
känning
ordning
process
påföljd
sekvens
8fortgång
korrelat
resultat
verkning
9tidsföljd
10eftersläng
konklusion
konsekvens
sammanhang
succession
utveckling
återverkan
11efterdyning
implikation
kontinuitet
korollarium
regentlängd
12fortsättning
13efterverkning
ordningsföljd
16utvecklingskedja