menu dblex
4yrke
6arbete
näring
7utkomst
8levebröd
9uppehälle
11anställning
näringsfång