menu dblex
5rusta
sluta
7avsluta
avverka
8utarbeta
14iordningställa