menu dblex
3lyx
4prål
7dårskap
slöseri
överdåd
övermod
9överdrift
10utsvävning
11frigjordhet
13extravaganser