menu dblex
3dra
6pressa
7avlocka
härleda
utdraga
utvinna
8derivera