menu dblex
5börja
öppna
6grunda
stifta
7anlägga
anordna
inrätta
8upprätta
10grundlägga
åstadkomma
14iordningställa