menu dblex
5minne
6inlaga
kritik
7erinran
varning
8genklang
hågkomst
10anmärkning
efterklang
erinringar
invändning
påminnelse
11observation
reminiscens
13föreställning
tankeställare