menu dblex
5blind
enögd
trång
6färgad
rabiat
7benhård
monoman
ortodox
partisk
8bornerad
exklusiv
förbenad
kortsynt
orättvis
partiell
9begränsad
dogmatisk
doktrinär
inskränkt
subjektiv
trångsynt
10smalspårig
tendentiös
unilateral
11enkelriktad
enkelspårig
maniakalisk
12ofullständig
trångbröstad