menu dblex
3del
tal
4cell
grad
mått
sort
5grupp
modul
styck
trupp
6helhet
stycke
syntes
7element
endräkt
enheten
enighet
förband
harmoni
storhet
8aggregat
dignitet
division
samklang
9avdelning
gemenskap
kongruens
kvantitet
totalitet
10odelbarhet
sammanhang
11enhetlighet
14fullständighet
sammanhållning