menu dblex
4egga
fyra
liva
mata
reta
5eldas
hetsa
kölna
locka
tända
värma
6bränna
sporra
7besjäla
eldande
hänföra
uppelda
8upphetsa
uppkalla
upptända
uppvigla
uppvärma
9inspirera
uppmuntra
11elektrisera
12entusiasmera