menu dblex
4elak
svår
5otäck
stygg
6farlig
giftig
malign
7skadlig
8ogynnsam
ondartad
9allvarlig
betänklig
illavulen
perniciös
svårartad
10livsfarlig