menu dblex
3lån
5kopia
talmi
6avbild
parodi
simili
7attrapp
plagiat
8faksimil
parafras
pastisch
9faksimile
imitation
10avbildning
efterklang
11efterapning
12efterlikning
förfalskning
reproduktion