menu dblex
4adla
7utnämna
9ljudsätta
översätta
12efterinspela