menu dblex
6höghet
högmod
7fåfänga
högfärd
8arrogans
9byråkrati
syffisans
11varaktighet