menu dblex
4tips
5dusör
slant
6dricks
servis
7procent
8erkänsla
9smörjelse
10ersättning
12servisavgift
13handtryckning
16betjäningsavgift
serveringsavgift