menu dblex
5husar
6soldat
7krigare
ryttare
8estragon
9dragonört
kryddväxt
11kavallerist