menu dblex
3låg
4djup
mörk
tung
5kvävd
6dämpad
ihålig
murrig
7gravlik
jäsande
kvalmig
molande
otydlig
8beslöjad
gnagande
klanglös
kvävande
mörklagd
9betvungen
halvkvävd
ihållande
mullrande
tryckande
10återhållen
11beklämmande
sammanbiten
undertryckt
13olycksbådande
14tillbakahållen