menu dblex
3per
5skuld
9debetsida
minussida
skuldpost
skuldsida
10skuldkonto
11utgiftspost
vänstersida