menu dblex
3bod
4låda
shop
5affär
basar
kiosk
sjapp
6handel
7magasin
storköp
varuhus
8boutique
10handelsbod
11affärslokal
stormarknad
12speceriaffär
17försäljningslokal