menu dblex
4halv
klen
svag
usel
5dålig
6bruten
defekt
fattig
skadad
trasig
7eländig
halvdan
rucklig
slarvig
8bofällig
bräcklig
felaktig
haltande
skröplig
värdelös
9bedrövlig
bristande
bristfull
onöjaktig
10ineffektiv
undermålig
11ofullkomlig
underhaltig
12insufficient
ofullständig
otillräcklig
19otillfredsställande